Psykoterapi

Vid enskild terapi ges du möjlighet att hitta nya sätt att förstå dig själv, dina tankar, känslor och reaktioner. Du kan också få hjälp att bearbeta och komma vidare i livet efter en sorg, kris eller förlust. Psykoterapin utgår från din nuvarande livssituation, de svårigheter och de eventuella symtom som du upplever.

Symboldrama

Förutom samtal använder jag visualiserande psykoterapi, symboldrama, som utgår från ett psykodynamiskt tänkande men tar inre bilder till hjälp i det psykoterapeutiska arbetet. De inre bilderna kan fånga upp och gestalta dina känslor, behov och resurser. Metoden ger verktyg som kan fördjupa och konkretisera förståelsen av dig själv, din livssituation och hur du kan gå vidare i livet.

www.symboldrama.no/sv-index.html
www.symboldrama.se/

Par- och familjeterapi

Par- och familjeterapi ger er en möjlighet att komma ur låsta positioner, förbättra er kommunikation samt att få redskap att hantera konflikter och olikheter. Syftet med parsamtal och familjesamtal kan vara att hitta bättre sätt att prata med och lyssna på varandra, förbättra och förstå relationen, att bättre förstå sig själv och den andre och en möjlighet att prova sig fram till nya lösningar. Jag arbetar med parterapi, familjerådgivning och familjer i olika konstellationer.

I mitt arbete med par och familjer utgår jag från systemteori, det vill säga kunskap och förståelse för hur samspel och relationer fungerar. Jag har många års erfarenhet som familjerådgivare och samtalen utformas med utgångspunkt från varje pars behov och önskemål.

Handledning

Jag handleder grupper och enskilda, även chefer och arbetsledare. Jag var klar med min utbildning 1999 och har sedan dess arbetat som handledare främst inom vård, omsorg och kyrka. Handledningen är både metod- och processinriktad och vill skapa utrymme för reflektion, fördjupning och kunskapsutveckling. Jag har avtal med Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Vi börjar med ett inledande samtal där du/ni får beskriva dina/era önskemål och behov. Därefter bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare.

Telefon: 0709-495716
Eller via mail: stinaeklund@bredband.net
Min mottagning finns på Yxhammarsgatan 8-10, Borås