Psykoterapi

Jag arbetar med affektfokuserad psykoterapi där du ges möjlighet att förstå dig själv, dina känslor, tankar och relationsmönster. Vid första samtalet går vi igenom vad du vill ha hjälp med och vad målet för terapin ska vara. Vi utgår från din nuvarande livssituation, de svårigheter och de symtom som du upplever. I terapin undersöker vi tillsammans de situationer och relationer som du upplever problematiska. Syftet är att du ska ges möjlighet att förstå dina behov och dig själv bättre och hitta en inre kompass som hjälper dig att påverka ditt liv.

En annan metod jag kan arbeta utifrån är symboldrama som är en visualiserande terapi på psykodynamisk grund.

Jag arbetar också med terapi vid sorg, förlust eller kris.

Par- och familjeterapi

Vid par- och familjeterapi ges ni möjlighet att komma ur låsta positioner, förbättra er kommunikation och öka förståelsen för er själva och varandra. Jag träffar par och familjer i olika konstellationer.

I familjeterapi, där samspel och relationer är i fokus, utgår jag från ett systemteoretiskt tänkande.

När jag träffar er som par arbetar jag utifrån metoden Emotionellt fokuserad terapi (EFT). Utgångspunkten i mitt arbete är då att hjälpa er att identifiera det negativa samspelsmönstret som hindrar närhet och kontakt. Var och en ges möjlighet att förstå och bli medveten om sitt eget och den andres beteende, underliggande känslor och intentioner. Genom att tydligare kunna se ert samspelsmönster kan ni också få möjlighet att bryta det och skapa en tryggare relation där närhet och förståelse blir möjlig.

Handledning

Jag är sedan 1999 utbildad handledare och har handlett främst inom psykoterapeutisk verksamhet, vård, omsorg och kyrka. Jag handleder grupper och enskilda samt chefer och arbetsledare. Handledningen är både metod- och processinriktad och avser skapa utrymme för reflektion, fördjupning och kunskapsutveckling. Jag har avtal med Västra Götalandsregionen och Borås Stad.

Kontakt

Vi börjar med ett inledande samtal där du/ni får beskriva dina/era önskemål och behov. Därefter bestämmer vi tillsammans hur vi går vidare.

Telefon: 0709-495716
Eller via mail: stinaeklund@bredband.net
Min mottagning finns på Yxhammarsgatan 8-10, Borås